تی تک

ارائه راهکارهای یکپارچه فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه پستی

banner

شرکت توسعه یکپارچه تراکنش کارور یا تی تک با شراکت دو هلدینگ سرمایه گذاران فن آوری تکوستا (گروه توسن) www.tecvest.ir و هلدینگ نوین ایده فاخر ایرانیان www.fakher.ir از سال ۱۳۹۶ خورشیدی مطابق با  ۲۰۱۷ میلادی شروع به فعالیت نموده است.

هدف شرکت ارائه خدمات یکپارچه فناوری اطلاعات در حوزه پست، پست لجستیک، پست مالی و حمل و نقل  می باشد بویژه برای اولین اپراتور (کاروَر) خصوصی پست کشور (پُست وان).

شرکت تی تک بر مبنای یک سیستم مدیریتی ایجاد شده است که مشتریان را توانمند کند و پایه ای برای تصمیم گیری ایجاد نماید.

جامعیت و کیفیت خدمات فناوری اطلاعات دو حوزه فعالیت اصلی شرکت می باشند که هر کدام به ترتیب به وارد ذیل می پردازند:

جامعیت خدمات فناوری اطلاعات: راهکار، زیر ساخت، سکو، ابزار، فرصتها و مدل کسب و کار

کیفیت خدمات فناوری اطلاعات: کارایی ،اثر بخشی ،ارزیابی عملکرد  و بهینه سازی

اخبار